Zastupitelstvo obce Borovnice je tvořeno sedmi lidmi, pěti řadovými zastupiteli, místostarostou a starostou.

Edvard Holeš - starosta
Tomáš Neděla - místostarosta
Luboš Tesárek
Ing. Jan Beneš
Aleš Neděla
Jiří Prüger
Josef Kovář